Opći uvjeti poslovanja

TVRTKE SESTAVI TLA, prodaja in svetovanje d.o.o.

Zgornja Luša 21A, 4227 Selca

Uvod

Ovi opći uvjeti poslovanja određuju uvjete naručivanja, prodaje odnosno kupnje, plaćanja, isporuke proizvoda i rješavanja reklamacija.

Za pitanja koja nisu uređena ovim uvjetima primjenjuju se načela i pravila Zakona o obveznim odnosima.

Kad proizvode naručuju i kupuju poslovni subjekti, takvi su poslovi trgovački ugovori. Tijekom sklapanja poslova primjenjuju se osnovna načela poštenja, ekonomičnosti i savjesnosti. Ako kupnju obavljate kao fizička osoba, zaštićeni ste i potrošačkim zakonodavstvom, posebno Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o zaštiti potrošača od nepoštenih poslovnih praksi.

Tvrtka Sestavi tla d.o.o. u ovim općim uvjetima nastupa kao ponuđač odnosno prodavač.

Osnovne odredbe o ponudi i načinu prodaje

Prodaju uglavnom obavljamo na daljinu s pomoću mrežne stranice i kataloga. Upit i narudžba proizvoda mogući su preko elektroničke pošte info@puzzlefloor.hr ili telefonom +386 (0)51-487-424. Uživo nam se možete obratiti na sajmovima, možemo vas posjetiti na vaš zahtjev ili uz prethodni dogovor možete doći pogledati, kupiti ili preuzeti robu na adresu gdje skladištimo robu: Sveti Lenart 17, 4227 Selca.

Većinu proizvoda predstavljenih u katalogu i na mrežnoj stranici stalno imamo na zalihi, međutim, za trenutačno stanje zalihe željenog proizvoda dodatno se raspitajte izravno kod nas.

Mrežna stranica www.puzzlefloor.hr informacijski je sustav s pomoću kojeg korisnicima predstavljamo jednostavna i brza rješenja za potrebe u vezi s vanjskim ili unutarnjim podnim površinama; za nove, stare, već obrađene ili neobrađene podove. U tu svrhu predstavljamo ponudu raznovrsnih kvalitetnih modularnih podnih obloga za proizvodnje, radionice, garaže, dvorišta, vrtove…

Tvrtka Sestavi tla d.o.o. zastupnik je robnih marki kvalitetnih modularnih podnih obloga proizvođača Swisstrax Europe, Ecotile Flooring i Kraiburg relastec (Euroflex). Svi proizvodi proizvedeni su u Europi prema važećim zahtjevima i standardima kvalitete. Sestavi tla d.o.o ne jamči točnost specifikacije proizvoda na mrežnim stranicama marki koje zastupa. Jamstvo proizvođača za kvalitetu proizvoda možete ostvariti preko naše tvrtke, a izdavatelji jamstva su izravno tvrtke Swisstrax Europe i Ecotile Flooring.

Ako kupac naruči robu u dva ili više dijelova, nijansa boje kasnije proizvedene serije podnih obloga ne mora točno odgovarati prethodnoj seriji. Navedeno ne podliježe jamstvu proizvođača ni prodavača.

Svi slikovni materijali na mrežnoj stranici, u katalogu, na promotivnim letcima i ostalim prezentacijskim materijalima simbolični su.

Tvrtka Sestavi tla d.o.o. može promijeniti ove uvjete, ali ih svaki put ažurno objavljuje na mrežnoj stranici www.sestavi-tla.si.

O jamstvima za proizvode robne marke Swisstrax i Ecotile

Proizvodi tvrtke Swisstrax Europe (Ribtrax, Ribtrax Smooth, Diamondtrax) imaju doživotno ograničeno jamstvo proizvođača. To znači da jamče da se tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda neće pojaviti nikakva materijalna greška ili proizvodna greška ako se postavi, upotrebljava i održava sukladno uputama za postavljanje SWISSTRAX EUROPE. U protivnom, potencijalne deformirane ploče zamjenjuju se novima. Jamstvo vrijedi samo za prvog kupca i pod uvjetom da imate dokaz o registraciji jamstva i originalni račun.

Proizvodi Ecotile i Ecotile ESD imaju jamstvo proizvođača od 10 (deset) godina. Tvrtka Ecotile Flooring Ltd. jamči da se u razdoblju od deset godina od datuma postavljanja međusobno povezane podne ploče Ecotile neće deformirati, degradirati ili uviti. Za program Ecotile ESD proizvođač jamči da će zadržati ESD svojstva tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda. Ako unatoč svemu dođe do nedostatka, proizvođač jamči da će osigurati zamjenu materijala s nedostatcima pod uvjetom da su postavljeni, upotrebljavani i održavani sukladno uputama tvrtke Ecotile Flooring Ltd.

Ograničenja, odnosno isključenja jamstva uglavnom se odnose na neodgovarajuću pripremu i obavljanje montaže suprotno uputama proizvođača, uporabu tijekom koje bi moglo doći do teških mehaničkih, toplinskih ili kemijskih utjecaja (npr. bušenje, varenje, određene kemikalije itd.); za valjanost jamstva važno je i preporučeno održavanje, osobito s preporučenim sredstvima za čišćenje za Ecotile ESD program.

Detalji o sadržaju i uvjetima jamstava te ograničenjima jamstva za proizvode proizvođača Swisstrax Europe i Ecotile Flooring Ltd. i upute objavljeni su na mrežnoj stranici www.sestavi-tla.si, a kupac tijekom kupnje proizvoda dobiva konkretno jamstvo i detaljne upute za postavljanje, uporabu i održavanje.

Tijekom kupnje proizvoda s jamstvom prodavač kupcu izdaje jamstveni list sa sljedećim podatcima:

  • tvrtka i sjedište davatelja jamstva;
  • tvrtka i sjedište prodavača;
  • datum isporuke robe;
  • podatci koji identificiraju robu;
  • izjavu davatelja jamstva da jamči za svojstva i besprijekorno djelovanje u jamstvenom roku koji počinje teći s isporukom robe potrošaču;
  • teritorijalno područje valjanosti jamstva;
  • trajanje jamstvenog roka;
  • upozorenje da jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na robi.

Prava iz jamstva proizvođača kupci mogu ostvariti slanjem obavijesti preko e-pošte prodavača: info@puzzlefloor.hr; opisom nedostatka potkrijepljenim fotografijama, kopijom računa i jamstvenog lista.

Ponuda artikala i cijene

Sve su objavljene cijene, posebno one u katalogu i na mrežnoj stranici, informativne. To znači da se u određenom trenutku kod ponuđača mogu promijeniti ili da prezentacijski materijali sadržavaju potencijalne pogreške. Za prodavača su obvezujuće cijene navedene u svakoj ponudi, predračunu i računu kupca.

Sve cijene izražene su u eurima i ne uključuju PDV. Iznos narudžbe s uključenim PDV-om bit će vidljiv u svakom predračunu i računu.

Sve predstavljene proizvode uglavnom imamo na zalihi. Međutim, prije narudžbe uvijek prethodno kod nas provjerite trenutačne zalihe željenog proizvoda.

Uvjeti plaćanja

Obično se pri narudžbi zahtijeva plaćanje na temelju predračuna. To znači da robu šaljemo tek kad primimo uplatu. Do plaćanja vlasnik robe je ponuđač. U slučaju kašnjenja s plaćanjem ponuđač ima pravo kupcu obračunati zatezne kamate u zakonski određenom iznosu, a rizik od slučajnog uništenja robe prelazi na kupca. Ako kupac s plaćanjem kasni dulje od mjesec dana, ponuđač jednostranom pismenom izjavom može odustati od kupoprodajnog ugovora.

Prodavač i kupac mogu se dogovoriti i za drukčije uvjete plaćanja.

Isporuka robe i okvirno vrijeme isporuke

Robu načelno isporučujemo pošiljkom ili osobnom isporukom na trošak kupca, a moguće je i osobno preuzimanje robe na lokaciji našeg skladišta na adresi Sv. Lenart 17, 4227 Selca.

Prosječno vrijeme isporuke za robu na zalihi obično je od tri do pet (3 – 5) radnih dana.

Ako je za kupca rok isporuke važan, o tome tijekom narudžbe mora obavijestiti ponuđača i izjaviti hoće li zbog potencijalnog duljeg roka isporuke odustati od narudžbe.

Sve detalje i uvjete isporuke robe prodavač i kupac svaki put dogovaraju individualno.

Montaža

Montaža je dio ponude prodavača, ali nije uključena u prodajnu cijenu proizvoda. Ako prodavač i obavi montažu, kupac to mora posebno naručiti. U tom slučaju prodavač na sebe preuzima odgovornost u vezi s pravilnom pripremom i obavljanjem montaže pod uvjetom da kupac osigura sve uvjete koji ne ovise o prodavaču.

Zbog jednostavnosti modularnih podnih obloga u ponudi prodavača kupac može i sam obaviti montažu. Pritom mora uzeti u obzir odgovarajuću pripremu, osobito dovoljnu (24 – 48 sati) aklimatizaciju proizvoda na prostor gdje će podne obloge biti postavljene i u kojem temperatura nije niža od 15 stupnjeva Celzijevih. Također temperaturne razlike u prostoru za određene proizvode ne smiju biti 15 ili više stupnjeva Celzijevih. Moguća puknuća na podu potrebno je odgovarajuće popuniti, a na neravnim podovima ili podovima koji su dulje izloženi izravnom suncu preporučuje se lijepljenje određenih proizvoda. Proizvodi inače podnose veća opterećenja težine i temperature (uz iznimku npr. varenja). Ecotile proizvodi namijenjeni su za uporabu isključivo u unutarnjim prostorima, a proizvodi tvrtke Swisstrax namijenjeni su i za unutarnje i za vanjske prostore.

U svrhu osobnog postavljanja prodavač može kupcu iznajmiti namjenski rezač podnih obloga Magnum giljotina uz plaćanje i sklapanje posebnog ugovora. U tom slučaju kupac njime mora upravljati u skladu s uputama i pridržavati se svih sigurnosnih upozorenja. Magnum giljotinu ne smiju upotrebljavati osobe koje prethodno nisu bile educirane o njezinoj pravilnoj i sigurnoj uporabi, koje su pod utjecajem alkohola, droga ili drugih tvari koje utječu na prisebnost, odnosno tjelesne i mentalne sposobnosti ili maloljetne osobe. Odgovornost za sigurnu uporabu i eventualnu štetu za ljude ili imovinu u cijelosti snosi kupac, odnosno najmoprimac.

Za sve detalje u vezi s pripremom i obavljanjem montaže te u vezi s daljnjom uporabom i održavanjem podnih obloga kupac se mora pridržavati uputa proizvođača koje dobiva tijekom kupnje robe i koje su uvjet za valjanost jamstva proizvođača. Veći dio uputa objavljen je i vizualno predstavljen na mrežnoj stranici www.sestavi-tla.si.

Rješavanje reklamacija

Za sve eventualne reklamacije obratite nam se preko elektroničke pošte info@puzzlefloor.hr ili telefonom +386 (0)51-487-424.

Reklamacija se uzima u obzir ako proizvod ima nedostatak ili ako je došlo do greške tijekom montaže koju je obavio prodavač. To znači da proizvod sam ili spojen na podu nema svojstva koja je proizvođač ili prodavač obećao tijekom kupnje, ako su isporučeni pogrešni proizvodi, odnosno ako proizvod na bilo koji način odstupa od narudžbe. Ako je riječ o proizvodima pod jamstvom, za ostvarivanje jamstva potrebno je ispuniti i sve ostale uvjete jamstva, osobito da je kupac postavio, upotrebljavao i održavao proizvod u skladu s uputama proizvođača.

Ako je zbog potencijalnog nedostatka proizvoda došlo do bilo kakve druge štete kod kupca, on je mora dokazati, kao i uzročnu vezu između nedostatka i nastale štete.

Ako kupac dobije robu s greškom, o tome mora odmah čim je to utvrdio obavijestiti ponuđača, a najkasnije u roku od osam dana od dana isporuke, preko pisane obavijesti poslane na adresu info@sestavi-tla.si uz fotografije robe s greškom. Na zahtjev ponuđača mora mu omogućiti pregled reklamirane robe.

Ponuđač će reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku u kojem ju je moguće riješiti pozornošću dobrog gospodarstvenika. Ako reklamaciju nije moguće riješiti u roku od pet tjedana, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora, a ponuđač mu mora vratiti novac za robu u roku od tjedan dana od podnošenja izjave o odustajanju.

Kupac mora na zahtjev prodavača vratiti reklamiranu robu s greškom, kao i u slučaju odustajanja od ugovora zbog neriješene reklamacije.

U skladu s dobrom poslovnom praksom i pozornošću dobrog gospodarstvenika ponuđač nastoji ne ulaziti u spor sa svojim kupcima. Ako ipak dođe do spora, ponuđač i kupac riješit će ga sporazumno i u dobroj vjeri. U protivnom, za rješavanje sporova nadležan je sud u Ljubljani.

Povrat robe u roku od 14 dana – potrošači

Ako je kupac fizička osoba koja stječe ili upotrebljava robu i usluge u svrhe izvan svoje profesionalne ili profitabilne djelatnosti, smatra se potrošačem i u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u roku od 14 dana od isporuke, odnosno preuzimanja kupljenih proizvoda, može ih vratiti prodavaču bez navođenja posebnog razloga i dobiti povrat cijelog iznosa kupnje. Pritom proizvodi ne smiju biti rabljeni i kupac ih mora vratiti najkasnije u roku od 14 dana.

Zahtjev za odustajanje od kupnje u zakonskom roku od 14 dana potrošač podnosi jasnom izjavom o tome na info@puzzlefloor.hr.

U slučaju ostvarivanja tog prava troškove povrata robe snosi kupac.

Zaštita podataka

Ponuđač će sve podatke o kupcu, njegovim upitima, narudžbama odnosno kupnjama i mogućim posebnim dogovorima u poslovanju s njim čuvati kao poslovnu tajnu.

Moguće posebne dogovore, odnosno dodatno dogovorene posebne uvjete sklopljenih poslova mora kao poslovnu tajnu čuvati i kupac.

Prodavač može dobivati, prikupljati i obrađivati osobne podatke kupaca u svrhu obrade upita, pripreme narudžbe, prodaje, isporuke i montaže robe, odnosno za ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz međusobnog poslovanja. Osnovne podatke za kontakt kupca prodavač može upotrebljavati i za daljnje obavještavanje kupca o svojoj ponudi.

Zaštita djece

Ponuđač se obvezuje da u skladu s dobrom vjerom i poštenjem neće odobriti kupnju osobi za koju zna ili sumnja da je maloljetna bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Ponuđač se svojom ponudom ne obraća djeci, zato i ne dobiva nikakve osobne podatke djece.

Svibanj, 2019.

Direktor: Matjaž Bergant